Syfilis test

kr259.00

Syfilis test används för kvalitativ detektion av syfilis (Treponema Pallidum-antikropp) i blod.

  • Paketet innehåller alla nödvändiga verktyg och instruktioner på engelska för att utföra ett enda test.
  • Lätt att använda. Resultaten visas om 15 minuter.
  • Instruktioner för användning finns också på franska, tyska, spanska och andra språk.
  • Gratis och snabb leverans!

Beskrivning

Syfilis är en bakteriell sexuellt överförbar sjukdom. Obehandlad syfilis är en mycket farlig sjukdom som kan spridas till hjärtat, blodkärlen, hjärnan, ögonen och benen. I vissa fall kan syfilis vara  till och med dödlig. Dessutom kan en gravid kvinna överföra infektionen till fostret. Syfilis är vanligtvis symptomfri 3-4 veckor. Därefter får två av tre smittade synliga symptom. Smittorisken är hög vid sjukdomens primära och sekundära stadier.

SYMPTOM

Den primära infektionen kan bilda ett runt sår vid och omkring könsorganen som inte direkt känns  öm. För en tredjedel bildas inget sår. Såret läks av sig själv inom några veckor. Även om syfilis symptomen skulle läka efter primärinfektionen, är det ytterst viktigt att behandla infektionen för att undvika möjliga uppkommande komplikationer. Obehandlat syfilis är som sagt väldigt farligt.

PRODUKTINNEHÅLL

Förpackningen innehåller alla nödvändiga verktyg för ett engångstest till att upptäcka syfilisinfektion hos kvinnor och män.

  • Medigoos syfilis test upptäckter möjlig syfilisinfektion
  • Testet är lämpligt för män och kvinnor
  • Lättanvänt och snabbt test
  • Ifall resultatet är positivt, bör du kontakta din läkare
  • Tydliga svenska, engelska och finska bruksanvisningar
  • CE-märkt för professionell användning

Det är lätt att bota i ett tidigt skede. Penicillin, ett antibiotikum som injiceras i muskeln, är den bästa behandlingen för sjukdomen. Om du är allergisk mot penicillin kan din vårdgivare ge dig ett annat antibiotikum att ta genom munnen. Det är mycket viktigt att genomföra hela behandlingsförloppet och ha en uppföljningsundersökning för att se till att du blir botad. Personer som får syfilisbehandling måste avstå från sexuell kontakt med nya partners tills syfilisåren är helt läkta. Personer med sjukdomen måste meddela sina sexpartners så att de också kan testas och få behandling vid behov. Om du har neurosyfilis kan du behöva ta dagliga doser av penicillin intravenöst och du kan behöva behandlas på sjukhuset. Om du har sen syfilis kan skador på kroppsorganen inte reverseras.

Mer information

AssureTesting

1