Villkor

Medigoo-användaravtal (senast reviderad 25 maj 2018)

Följande användaravtal (“avtalet”) reglerar användningen av Medigoo.com onlinetjänst (“tjänsten”), inklusive, utan begränsning, skapande av hälso- / medicinska / näringsmedelskonton, övervakning och varningar och eventuella ytterligare tjänster , vare sig det är gratis eller tillhandahålls på en betald prenumerationsbasis, som tillhandahålls eller görs tillgänglig av Medicoo Oy Inc. (“Medigoo” eller “oss” eller “vi”). Vänligen läs villkoren i detta avtal noggrant. Du kan komma åt detta avtal när som helst på https://shop.medigoo.com/terms-of-use/ Din användning av och / eller registrering med tjänsten utgör ditt pågående godkännande av detta användaravtal. Om du inte kan acceptera detta avtal, använd inte tjänsten.

Medigoo förbehåller sig rätten att ändra eller ersätta detta avtal när som helst och efter Medigoo ensam behörighet. Medigoo kommer att ange högst upp i detta avtal det datum då detta dokument senast uppdaterades. Eventuella ändringar träder i kraft omedelbart efter publicering av den reviderade versionen (eller så senare giltigt datum som kan anges högst upp i det reviderade avtalet). Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera webbplatsen Medigoo.com för att avgöra om det har skett ändringar i detta användaravtal och att granska sådana ändringar. Din fortsatta användning av tjänsten efter publicering av ändringar i avtalet kommer att utgöra ditt godkännande av sådana ändringar. Om du inte samtycker till ändringarna måste du sluta använda tjänsten.

Ert underlåtenhet att följa detta avtal eller andra villkor som ställts någonstans i tjänsten kan leda till avstängning eller upphörande av din åtkomst till tjänsten, utan föregående meddelande, utöver Medigoos andra åtgärder.

Registrering och skapande av konto

Registreringsinformation

Medigoo kan ibland kräva att du registrerar och / eller ställer in ett konto för att använda hela eller en del av tjänsten. För att göra det kan du få eller behöva välja ett lösenord, användar-ID och / eller annan registreringsinformation, till exempel betalnings- eller kreditkortsinformation för valfria tjänster som görs tillgängliga på en betald prenumerationsbasis (kollektivt, ”Registreringsinformation”). Du samtycker till och föreställer att all registreringsinformation som du tillhandahåller är korrekt och aktuell. Om någon av dina registreringsinformation ändras måste du omedelbart uppdatera den genom att redigera din kundprofil på tjänsten. Vi kan, efter eget gottfinnande, vägra att ge dig ett användarnamn som efterliknar någon annan, skyddas av varumärke eller annan äganderätt eller är kränkande.

För ytterligare information om användning av personlig information som du tillhandahåller eller kommunicerar till tjänsten, se vår sekretesspolicy, på https://shop.medigoo.com/privacy-policy/

Underhåll av registreringsinformation

Om du registrerar och / eller skapar ett konto på Tjänsten, är du ensam ansvarig för att bibehålla sekretessen för din registreringsinformation och för eventuella misslyckanden. Du är ensam ansvarig för all användning av tjänsten av dig och alla du tillåter åtkomst till tjänsten. Du får inte sublicensera, överföra, sälja eller tilldela din registreringsinformation och / eller detta avtal till någon tredje part utan Medigoos skriftliga godkännande. Varje försök att göra detta kommer att vara ogiltigt och ska betraktas som ett väsentligt brott mot detta avtal.

Säkerhet; Försiktighetsåtgärder för mobil användning

Om du har anledning att tro att ditt konto inte längre är säkert (t.ex. förlust, stöld eller obehörig avslöjande eller användning av din registreringsinformation eller dator eller mobil enhet som används för att få åtkomst till tjänsten), måste du omedelbart ändra den berörda registreringsinformationen och meddela Medigoo via sidan Kontakta oss.

Om du väljer att ta emot meddelanden eller annan kommunikation från tjänsten direkt till din mobila enhet, är du ensam ansvarig för att hålla tjänsten uppdaterad med ditt aktuella telefonnummer. Medigoo ansvarar inte för information som skickas till en enhet som är kopplad till ditt föråldrade mobilnummer. Om du installerar någon programvara eller aktiverar någon tjänst som lagrar information från tjänsten på en mobil enhet eller dator, är det ditt ansvar, innan du överförs till sådan enhet, att ta bort din information eller på annat sätt inaktivera åtkomst till sådan programvara eller tjänst, i ordning för att förhindra obehörig åtkomst till din information eller ditt konto.

Användning av tjänsten

Endast personlig och laglig användning

Om inget annat anges, ger Medigoo dig en begränsad rätt att använda tjänsten för din personliga, icke-kommersiella användning. Du samtycker till att använda tjänsten endast för lagliga ändamål och du erkänner att ditt underlåtenhet att göra det kan leda dig till civilrättsligt och straffrättsligt ansvar.

Du kommer inte att göra eller försöka göra något av följande med avseende på Tjänsten, förutom som uttryckligen är skriftligt godkänt eller på annat sätt aktiverat av Medigoo:

åtkomst till tjänsten på ett sätt eller genom ett gränssnitt som inte tillhandahålls eller godkänts av Medigoo, inklusive men inte begränsat till, några automatiserade medel (t.ex. skript eller bots);

reproducera, duplicera, kopiera, sälja, handla, återförsälja eller utnyttja tjänsten eller dess innehåll; och

publicera eller syndikera informationen tillgänglig på Tjänsten (inklusive men inte begränsad till information som görs tillgänglig för icke-betalande användare via någon del av Tjänsten som tillhandahålls på en betald prenumerationsbasis).

Användning av barn

Tjänsten är inte avsedd för användare under 18 år, och Medigoo samlar inte medvetet personlig identifierbar information från användare under 18 år. Sådana användare är uttryckligen förbjudna att lämna in sin personliga information till oss; all information som lämnas av sådana användare kommer inte medvetet att användas, publiceras eller bevaras av oss.

Användaruppförande

Du samtycker till att inte använda Tjänsten för att ladda upp, posta, överföra, dela, lagra eller på annat sätt göra tillgängligt innehåll som vi anser vara skadligt, hotande, olagligt, kränkande, kränkande, kränkande, inflammatoriskt, trakasserande, vulgärt, obscen, bedrägligt, invaderande av integritets- eller publicitetsrättigheter, hatiga eller rasistiska, etniska eller på annat sätt stötande. Du accepterar vidare att inte ladda upp, posta, överföra, dela eller på annat sätt tillhandahålla oönskad eller obehörig reklam, uppmaningar, marknadsföringsmaterial, “skräppost”, “skräppost”, “kedjebrev”, “pyramidscheman” eller någon annan form av uppmaning.

Immaterialrätt

Användning av material

Tjänsten innehåller material som är skyddat av statliga, nationella och internationella upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter. Du får inte ändra, kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, posta, överföra eller distribuera på något sätt något material, inklusive kod och programvara, från Tjänsten. Du får ladda ner material från tjänsten och får använda tjänsten endast för din personliga, icke-kommersiella användning, förutsatt att du håller intakt all upphovsrätt och andra äganderätt.

Äganderätt och kontroll>

Innehållet, organisationen, grafik, text, bilder, video, design, sammanställning, reklam och allt annat material på Tjänsten, inklusive utan begränsning, “utseendet och känslan” på denna webbplats är skyddade under tillämpliga upphovsrätt och annat äganderätt (inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter) och tillhör Medigoo eller dess licensgivare. Kopiering, omarrangemang, omfördelning, modifiering, användning eller publicering av dig, direkt eller indirekt, av sådana frågor eller någon del av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till borttagande eller ändring av reklam, med undantag för de begränsade användningsrättigheterna nedan är strängt förbjudet.

Överensstämmelse med lagar och avtal

Du samtycker till att använda tjänsten endast för ändamål som är tillåtna enligt gällande lagar, regler eller förordningar och som tillåtet enligt detta avtal.

Interferens

Du samtycker till att inte störa, överväldiga, attackera, ändra eller störa Tjänsten eller dess tillhörande programvara, hårdvara och / eller servrar på något sätt, och du samtycker till att inte hindra eller störa andras användning av tjänsten. Du accepterar vidare att inte förändra eller manipulera med information eller material på eller kopplad till Tjänsten. Annat än att ansluta till Medigoos servrar med http-förfrågningar med en webbläsare, kan du inte försöka få tillgång till Medigoos servrar på något sätt – inklusive, utan begränsning, genom att använda administratörslösenord eller genom att maskera som administratör när du använder tjänsten eller på annat sätt.

Länk till andra webbplatser

Du erkänner att Medigoo inte har granskat och inte stöder innehållet på alla webbplatser som är länkade till från denna tjänst och inte ansvarar för innehållet eller handlingarna på andra webbplatser som är länkade till eller från denna tjänst. Din länk till någon annan tjänst eller webbplats är på din enda risk. Genom att länka den här tjänsten till en annan tjänst eller webbplats, samtycker du uttryckligen till avslöjandet av användarinnehåll som tillåts av eller krävs för att stödja sådan länkning. Du erkänner att tjänsten kan inkludera annonser och att Medigoo inte ansvarar för innehållet i sådana annonser.

Exportkontroll

Du samtycker till att inte exportera eller återexportera några Medigoo-produkter och / eller tjänster utom i överensstämmelse med lagarna om exportkontroll och tillsynsmyndighetens instruktioner från relevanta jurisdiktioner.

Användarinnehåll

Användaransvar

Du ansvarar ensam för foton, profiler (inklusive ditt namn, bild och bild), recensioner, meddelanden, anteckningar, text och annat innehåll som du laddar upp, publicerar eller visar (nedan kallat “inlägg”) på eller genom tjänsten , eller överföra till eller dela med andra användare (tillsammans “användarinnehållet”). Du får inte publicera, överföra eller dela användarinnehåll på tjänsten som du inte skapade eller som du inte har behörighet att posta. Du förstår och samtycker till att Medigoo får, men inte är skyldig att, granska Tjänsten och kan ta bort eller ta bort (utan föregående meddelande) något webbplatsinnehåll eller användarinnehåll efter eget gottfinnande, av någon anledning eller inget skäl, inklusive användarinnehåll som i företagets enda dom bryter mot detta användaravtal eller som kan vara kränkande, olagligt eller som kan kränka rättigheterna, skada eller hota användarnas eller andras säkerhet. Du ansvarar ensam för din kostnad och kostnad för att skapa säkerhetskopior och byta ut allt användarinnehåll som du publicerar eller lagrar på tjänsten eller tillhandahåller Medigoo.

Innehållslicens

När du publicerar användarinnehåll till tjänsten, godkänner du och instruerar oss att använda och avslöja användarinnehållet som behövs för att tillhandahålla tjänsten och att göra sådana kopior som vi anser nödvändiga för att underlätta överföring, utstationering och lagring av användaren Innehåll på tjänsten. Genom att publicera användarinnehåll till någon del av tjänsten beviljar du automatiskt, och du föreställer och garanterar att du har rätt att bevilja Medigoo och alla andra användare en oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, överförbar, fullt betald, global licens ( med rätt att fritt underlicensiera) att använda, kopiera, modifiera, offentligt utföra, visa offentligt, omformatera, översätta, syndikera, publicera, utdrag (helt eller delvis) och distribuera sådant användarinnehåll för något syfte, kommersiellt, reklam eller annars, på eller i samband med Tjänsten eller marknadsföringen av denna, och för att förbereda derivatverk av, eller införliva i andra verk, sådant användarinnehåll. Du kan ta bort ditt användarinnehåll från tjänsten när som helst, men du erkänner att Medigoo kanske inte kan och har ingen skyldighet att begränsa användning av någon annan person, inklusive andra användare, och licensen som du har beviljat förblir i kraft.

Äganderätt

Vi hävdar inget ägande över ditt användarinnehåll; snarare, som mellan oss och dig, med förbehåll för de rättigheter som vi har beviljats i detta användaravtal och villkoren i avsnitt 4 (iv), behåller du fullt ägande av allt ditt användarinnehåll och alla immateriella rättigheter eller andra äganderättigheter förknippade med ditt användarinnehåll. Du representerar, garanterar och samtycker till att inget material av något slag som skickas via ditt konto eller på annat sätt publiceras, överförts eller delas av dig på eller genom Tjänsten kommer att kränka eller kränka rättigheterna för tredje part, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, publicitet eller andra personliga eller äganderätt; eller innehåller skadligt, förtalande eller på annat sätt olagligt material.

Respons

Trots avsnitt 4 (iii), om du ger Medigoo feedback, förslag, vittnesmål, kommentarer, idéer, betyg, recensioner, bugrapporter eller liknande eller relaterad information (“Feedback”), samtycker du till (a) allt och allt rätt, titel och intresse för sådan återkoppling ska bli den exklusiva egenskapen till Medigoo. (b) Medigoo ska kunna använda och dela sådan feedback utan ditt samtycke, endast om Medigoo inte använder ditt för- och efternamn (c) Om du ger föregående samtycke, Medigoo ska kunna använda och dela sådan feedback, samtidigt som du inkluderar ditt för- och efternamn (d) Medigoo är inte skyldig dig någon skyldighet eller kompensation avseende feedbacken och (e) Medigoo kan redan ha tänkt eller funderar på samma eller liknande idéer som din feedback. Om du inte samtycker till dessa villkor angående återkoppling, eller vill behålla äganderätten till immateriell egendom som finns i någon specifik feedback, är ditt enda alternativ och användningen att inte skicka en sådan specifik feedback till Medigoo.

Avgifter och betalningar för betalda konton

Premium-abonnemang

Som det används i detta avsnitt 5, betyder “Premium Service” alla tjänster som görs tillgängliga som en del av Tjänsten på en betald prenumerationsbasis. Om du prenumererar på en Premium-tjänst accepterar du att betala alla tillämpliga avgifter (t.ex. återkommande månatliga eller årliga prenumerationsavgifter) som uppstått i samband med ditt konto till de priser som gäller när avgifterna uppstod. Medigoo debiterar automatiskt ditt kreditkort eller annat auktoriserat konto i början av faktureringsperioden, och fakturering kommer att återkomma automatiskt vid det intervall du valde vid registreringen tills du ändrar eller avslutar ditt konto. Alla ändringar i den valda betalningsmetoden träder i kraft för nästa faktureringsperiod. Om du ändrar ditt konto till en typ som inte kräver en betald prenumeration behåller du åtkomst till de funktioner som du redan har betalat till slutet av den aktuella faktureringsperioden. Däremot, om du säger upp ditt konto, kommer sådan uppsägning att gälla omedelbart och du kommer inte att få någon återbetalning för några belopp du redan har betalat. Du samtycker till att betala tillämpliga skatter och ersätta oss för eventuella insamlingskostnader och ränta för förfallna belopp.

Premiumtjänst Gratis proverbjudanden

Om du får ett gratis prövningserbjudande för Premium Service under ett visst antal dagar kommer du inte att debiteras under den kostnadsfria provperioden om du väljer att skapa ett konto för sådan Premium Service, utan debiteras automatiskt dagen efter din gratis provperiod har avslutats för den efterföljande perioden, i förväg, i enlighet med villkoren för “Premium Service Abonnemang” som anges ovan i avsnitt 5 (i). Därefter debiteras du med jämna mellanrum beroende på ditt val av tjänst (månad, årligen osv.) Tills du bestämmer dig för att avbryta. Vänligen notera när din kostnadsfria provperiod löper ut eftersom du kanske inte får ytterligare meddelande innan den automatiska avgiften om du inte avbokar innan den kostnadsfria provperioden löper ut. Du är begränsad till en kostnadsfri testperiod per Premium-tjänst. Om du avbryter en Premium-tjänst efter att du redan har registrerat dig under ett gratis prövningserbjudande för Premium-tjänsten och försöker registrera dig för en extra kostnadsfri prövning av samma Premium-tjänst, debiterar Medigoo automatiskt ditt kreditkort eller annat tillämpligt / auktoriserat konto i enlighet med med villkoren “Premium-abonnemang” som anges ovan i avsnitt 5 (i). Om du inte vill betala tillämpliga avgifter för en Premium-tjänst bör du avbryta ditt konto innan den kostnadsfria provperioden slutar och inte slutföra någon efterföljande registrering för den Premium-tjänsten.

Inget återköp

Såvida vi inte anger något annat är alla avgifter och avgifter inte återbetalningsbara.

Tredjepartsavgifter och mobilvarningar

Du är ensam ansvarig för eventuella avgifter eller avgifter som uppkommer för att få åtkomst till Tjänsten via en Internetåtkomstleverantör eller annan tredje part, inklusive utan begränsning avgifter som uppkommer för att ta emot SMS eller annan mobil åtkomst, som kan faktureras till dig eller dras av från ditt förbetalda saldo av din mobilleverantör. Du samtycker till att Medigoo inte på något sätt är ansvarigt för tredje parts avgifter.

Klagomål om upphovsrätt

Vi respekterar andras immateriella rättigheter och vi förbjuder användare att ladda upp, publicera eller på annat sätt överföra på Medigoo / Medigoo webbplats eller tillhandahålla tjänster som bryter mot en annan parts immateriella rättigheter. Om du tror att något material på Tjänsten kränker någon upphovsrätt som du äger eller kontrollerar, i enlighet med Digital Millennium Copyright Act, kan du skicka ett skriftligt meddelande om sådan intrång till oss på:

Medigoo Oy Inc.

Attn: DMCA Complaints

Metsäpirtintie 1

02130 Espoo, Finland / Europa

Email: [email protected]

 

Skadeersättning

Du samtycker till att ersätta Medigoo och dess dotterbolag, anställda, ombud, representanter och tredjepartsleverantörer och att försvara och hålla var och en av dem ofarliga från alla anspråk och skyldigheter (inklusive advokatavgifter) som kan uppstå från dina inlagor, från din obehöriga användning av material som erhållits genom tjänsten eller från ditt brott mot detta avtal eller från sådana handlingar genom din användning av tjänsten.

Ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsning

DU ERKÄNNER ATT DU ANVÄNDER TJÄNSTEN PÅ DIN EGNA RISK. TJÄNSTEN LEVERAS ”SOM ÄR”, OCH MEDIGOO, DETS AFFILIATER OCH DETS TJÄNSTERFÖRDRAGARE AV TREDJE PARTER HÄR UTTRYCKLIGT FRÅGOR ALLA OCH ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA OCH IMPLICERADE, INKLUDERA MEN INTE BEGRÄNSAD TILL ALLA GARANTIER FÖR TILLSKRIFT, RETTIGHETSRETT, RELIA ÖVERVÄRD, GODKÄNNAN FÖR EN SÄRSKILD SYFTE ELLER ANDRA GARANTI, VILLKOR, GARANTI ELLER REPRESENTATION, OCH MUNTLIGT, I SKRIVNING ELLER I ELEKTRONISK FORM, INKLUDERA MEN INTE BEGRÄNSAD TILL SÄKERHET ELLER FULLLÄGGNING AV ALLA UPPLYSNINGAR SOM INNEHÅLLS. MEDIGOO, DETS AFFILIATER OCH DETS TILLÄGARE AV TREDJE PARTER TJÄNSTAR INTE ELLER GARANTIERAR ATT TILLGÄNGAN TILL TJÄNSTEN INTRYCKAS ELLER ATT INTE FÖR SVERINGAR, FEL ELLER UTSLAG ELLER FÖRLUST AV ÖVERFÖRD INFORMATION, ELLER ATT INTE VILLKOR VAR INTE VÅR SERVICE.

UTAN BEGRÄNSNING GARANTERAR MEDIGOO INTE NUFÄRDIGHETEN ELLER FULLMAKTIGHETEN FÖR ALLA UPPLYSNINGAR INKLUDERA I ALLT PROGRAMMAT ELLER ANNAN UPPGIFTER SKAPA ELLER LÄMNA UNDER TJÄNSTEN. ANVÄNDARE ÄR ENHETSANSVARLIGT FÖR ATT SÄKERHET FÖR ATT SÄKERHET FÖR ALLA UPPLYSNINGAR TILL TJÄNSTEN OCH MEDIGOO SKAL INTE ANVÄNDA INGEN ANSVAR FÖR SKADOR FÖR INKLUSION FÖR FEL, OCH INTEKLAMERAD ELLER OUDDATERAD INFORMATION I LÄGENHET.

HOTELLEN OCH ANDRA LEVERANTÖRER SOM LEVERERAR RESE ELLER ANDRA TJÄNSTER PÅ DENNA WEBBPLATSEN är oberoende KONTRAKTORER OCH INTE AGENTER ELLER MEDARBETARE AV MEDIGOO ELLER DETS AFFILIATER. MEDIGOOS VISNING MED TJÄNSTEN FÖR TRAVELINFORMATIONEN FÖR LÄNGENA TREDJE PARTER INTE PÅ NÅGON VÄG IMPLIKERAR, SUGGEST, ELLER KONSTITUTERAR NÅGOT SPONSORSKAP ELLER GODKÄNNANDE AV MEDIGOO FÖR LÄKANDE LEVERANTÖRER ELLER NÅGON FÖRETAGANDE AV SOM LEVERANTÖR. DU Håller med om att MEDIGOO INTE PÅ VÄGT ANSVARAR FÖR AKKURACITET, TIDLIGHET ELLER FULLFÖRANDE AV INFORMATION DET KAN HÅLLA FRA dessa LEVERANTÖRER. DIN INTERAKTION MED LIKA LEVERANTÖRER ÄR PÅ DIN EGNA RISK. MEDIGOO OCH DETS AFFILIATER INTE HAR INGEN ANSVAR FÖR ÅTGÄRDER, FEL, UTLÄGGNINGAR, REPRESENTATIONER, GARANTIER, BREACH, ELLER NEGLIGENCE FÖR NÅGONA LEVERANTÖRER ELLER FÖR NÅGON PERSONLIGA SKADOR, DÖD, SKADA ELLER SKADA ELLER ANDRA SKADOR ELLER ANDRA SKADOR MEDIGOO OCH DETS AFFILIATER HAR INGEN ANSVAR OCH FÖR INTE ÅTERBETALNING I HÄNDELSEN FÖR NÅGONFÖRSLAG, AVBESTÄLLNING, ÖVERBOOKING, STRIKE, FORCE MAJEURE ELLER ANDRA ORSAKER UTAN VÅR DIREKT KONTROLL.

MEDIGOO, DETS AFFILIATES, OCH DINA RESPEKTIVA TJÄNSTJÄRNARE SKAL INTE SKADA TILL DIG ELLER NÅGON TREDJE PARTER FÖR ALLA DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, FÖRFARANDE ELLER PUNITIVA SKADOR ALLEGEDLY HÅLLANDE FRÅN AVTAL AV DENNA AVTAL, INTE INKLUDERANDE AV: HERUNDER, LEVERANS ELLER INTE LEVERANDE AV INFORMATION, SALG ELLER KÖP AV VAROR ELLER MERCHANDISE, DIN TILLGÄNG TILL ELLER INABILITET FÖR ATT TILLGÅNG TILL TJÄNSTEN, INKLUDERANDE FÖR VIRUS FÖR ATT HAVA ATT FÅRT FÖR TJÄNSTEN, DIN ANVÄNDNING AV ELLER TJÄNST ELLER NÅGON AV VARUMÄRKET, INFORMATION ELLER MATERIAL FÖR TILLGÄNGLIGT PÅ TJÄNSTEN, OAVSETT TYP AV FORDRING ELLER TYP AV ORSAKEN TILL HANDLING, ÄVEN OM DE REKOMMENDERAS OM SÅDANA SKADOR ÄR MÖJLIGA. VISSA STATER TILLÅTER INTE UNDANTAG AV IMPLICERADE GARANTIER ELLER BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTNING AV ANSVAR FÖR TILLFÄLLIGA ELLER KONSEKVENTA SKADOR, SÅ ATT OVANSTÅENDE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE GÄLLER DIG. DU KAN OCKSÅ HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN STAT TILL STAT.

DU HÅR HÄR GODKÄNNANDE för att släppa MEDIGOO, DETS AFFILIATER OCH TJÄNSTJÄRNARE AV TREDJEPARTER, OCH VARJE AV DINA RESPEKTIVA DIREKTORER, OFFENTLIGA, MEDARBETARE OCH AGENTER FRÅN KRAV, KRAV OCH SKADOR (AKTUELLA OCH FÖRKÄNNANDE) OCH ALLA SUSPEKTERAD OCH OAVSIKTAD, AVSLUTANDE OCH OBESKRIVAD, FRÅN ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ANSLUTT MED DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN.

Serviceändring; Uppsägning eller avbrott av tillgång till tjänsten

Medigoo har rätt att ändra tjänsten när som helst utan föregående meddelande, inklusive att lägga till eller ta bort funktioner eller funktionalitet. Medigoo har rätt att säga upp och / eller avbryta din förmåga att få åtkomst till Tjänsten eller någon del därav, av någon eller ingen anledning, utan föregående meddelande.

Tvistlösning

Allmän information

Om en tvist uppstår mellan dig och Medigoo är vårt mål att ge dig ett neutralt och kostnadseffektivt sätt att lösa tvisten snabbt. Därför samtycker du och Medigoo till att vi kommer att lösa alla fordringar eller kontroverser på lag eller kapital som uppstår till följd av detta avtal eller våra tjänster (var och en, ett “krav”) i enlighet med ett av underavsnitten nedan eller som Medigoo och du annars godkänner i skrift. Innan vi tar till dessa alternativ, uppmanar vi dig starkt att först kontakta oss direkt för att söka en lösning.

Lag och forum för tvister

Detta avtal regleras i alla avseenden av lagarna i delstaten Washington eftersom de är tillämpliga på avtal som ingåtts och genomförs helt och hållet inom Washington mellan Washingtonbor, utan hänsyn till lagbestämmelser. Du samtycker till att alla fordringar eller tvister du kan ha mot Medigoo måste lösas av en domstol i King County, Washington, om inte annat har avtalats av parterna eller som beskrivs i avsnittet om skiljedomsalternativ nedan. Du samtycker till att underkasta dig den personliga behörigheten för domstolarna i King County, Washington i syfte att rättföra alla sådana påståenden eller tvister.

Skiljedom

Alla fordringar (exklusive påståenden om föreläggande eller annan rättvis befrielse) ska lösas uteslutande genom bindande icke-utseende-baserad skiljeförfarande enligt Commercial Arbitration Rules (“AAA-regler”) från American Arbitration Association (“AAA”), men parterna avser inte nödvändigtvis att AAA ska administrera skiljen. Skiljen kommer att äga rum i Seattle, Washington och de interna lagarna i staten Washington (annat än lagkonflikter) och i Amerikas förenta stater ska tillämpas. En del av eller hela skiljedomen kan genomföras per telefon eller baseras på skriftliga inlagor och kommer inte att kräva partiernas personliga uppträdande eller vittnen såvida inte parterna enats om något annat. Fördelningen av kostnader och avgifter för sådan skiljedom ska bestämmas i enlighet med AAA-reglerna. Om sådana kostnader slutligen fastställs som överdrivna i en konsumentkonflikt, kommer Medigoo att ansvara för att betala alla skiljedomsavgifter och skiljedomsersättningar utöver vad som anses rimligt. Skiljen ska genomföras av en enda, neutral skiljedomare som är engagerad i lagpraxis som är ömsesidigt överenskomna av parterna eller brister i ett sådant avtal inom 14 dagar från leverans av det ursprungliga skiljedomskravet, varje part ska välja en skiljedomare och de två utvalda skiljemän ska ömsesidigt komma överens om valet av en tredje skiljedomare inom 30 dagar från leverans av den ursprungliga skiljedomskravet. Skiljedomarens beslut och avgörande ska vara slutgiltigt och bindande och kan införas i alla domstolar med behörighet. Ingenting i detta avtal kommer att hindra en part från att söka föreläggande eller annan rättvis befrielse med avseende på överträdelse, missbruk eller annan kränkning av sådan parts immateriella rättigheter eller andra äganderätt till någon domstol med behörig jurisdiktion. Om det föregående avtalet om skiljedom bedöms vara olagligt, ogiltigt eller av någon anledning inte kan verkställas med avseende på fordringar, tvister eller kontroverser, samtycker du till att sådana fordringar, tvister eller kontroverser ska lämnas in och bedömas endast i staten och federala domstolar belägna i King County, Washington och registrant samtycker härmed oåterkalleligt och ovillkorligt och underkastar den exklusiva jurisdiktion för sådana domstolar över alla talan, handlingar eller förfaranden som följer av detta avtal.

Felaktigt arkiverade anspråk

Alla anspråk som du väcker mot Medigoo måste lösas i enlighet med detta avsnitt om tvistlösning. Alla anspråk som lämnats in eller väckts i strid med avsnittet för tvistlösning ska anses vara felaktigt inlagda. Om du lämnar in en anspråk som strider mot avsnittet för tvistlösning kan Medigoo återkräva advokaters avgifter och kostnader upp till 1 000 USD, förutsatt att Medigoo skriftligen har meddelat dig om det felaktigt inlämnade kravet och du har misslyckats med att dra tillbaka anspråket omedelbart.

Allmänna bestämmelser

Medigoo Oy Inc. är ett företag registrerat i Helsingfors, Finland med sitt kontor beläget på Metsäpirtintie 1, 02130 Espoo, Finland. Om någon bestämmelse i detta avtal anses vara ogiltig eller inte kan verkställas, ska sådan bestämmelse träffas och de återstående bestämmelserna ska verkställas. Efter eget gottfinnande kan vi tilldela detta avtal. Rubriker är endast avsedda för referensändamål och begränsar inte omfattningen eller omfattningen av ett sådant avsnitt. Vårt underlåtenhet att agera med avseende på ett överträdelse av dig eller andra upphäver inte vår rätt att agera med avseende på efterföljande eller liknande överträdelser. Vi garanterar inte att vi kommer att vidta åtgärder mot alla överträdelser av detta avtal.