Test för hjärt- och blodkärlssjukdomar

kr819.00

Detta enkla och tillförlitliga hemtest som bestämmer den genetiska risken för hjärt-kärlsjukdom bygger på den senaste vetenskapliga kunskapen.

 • Paketet innehåller alla nödvändiga verktyg och instruktioner på svenska för att utföra ett enda test.
 • Lätt att använda. Du kommer att se resultaten efter 2-4 veckor.
 • DNA-testkit är baserat på den senaste vetenskapliga kunskapen och provet tas enkelt och smärtfritt med en munpinne.
 • Instruktioner för användning finns också på engelska, franska, tyska, spanska och andra språk.
 • Gratis och snabb leverans!
Kategorier: ,

Beskrivning

Den definierade risknivån indikerar utsättningen för uppkomsten av hjärt- och kärlsjukdomar.
Du kan påverka din livslängd med risken för utsättandet av kardiovaskulära sjukdomar.

PRODUKTINNEHÅLL

 • DNA-testpinne med vilket man lätt rör den inre sidan av kinden och ett färdigt betalt självadresserat kuvert med provet som skickas till laboratoriet med utförliga instruktioner.
 • Provet analyseras anonymt och inom 2-3 veckor får du ett e-postmeddelande som innehållerett resultat, en rapport och instruktioner. Hänsyn till privatlivet tas i särkilt beaktande.
 • Tydliga svenska, engelska och finska bruksanvisningar.

Kardiovaskulära sjukdomar är olika störningar som påverkar cirkulationssystemet.

Hjärt-kärlsjukdomar tar första platsen bland dödsorsakerna över hela världen och står för cirka 30% av dödsfallen årligen. Kranskärlssjukdom och stroke är de vanligaste livshotande tillstånden.

Riskfaktorer (typer av hjärt-kärlsjukdomar)

 • Fetma
 • Rökning
 • Dålig, ohälsosam kost
 • Alkoholmissbruk
 • Stillasittande livsstil
 • Hyperlipidemi
 • Hyperglykemi
 • Genetisk predisposition
 • Infektioner
 • Elektrolytdysbalans

Kärlsjukdomar

 • Arteriell hypertoni är en sjukdom som kännetecknas av en ihållande ökad blodtrycksnivå över den normala gränsen (140/90 mm Hg). Tillståndet kan vara primärt när det inte finns någon uppenbar anledning till varför blodtrycket höjs eller sekundärt på grund av kronisk njursjukdom, aldosteronism, renovaskulär sjukdom, Cushings syndrom, feokromocytom, koarktation av aorta, sköldkörtel- eller bisköldkörtelsjukdom etc. Ökade blodtrycksskador inre organ – hjärtat, hjärnan, njurarna och artärerna (typer av hjärt-kärlsjukdomar).
 • Åderförkalkning och kranskärlssjukdom/ischemisk artärsjukdom – åderförkalkning orsakas av plack som byggs upp i artärerna och smalnar kärlen och minskar blodtillförseln till vävnaderna. Detta orsakar angina pectoris, hjärtinfarkt och kan därmed leda till akut/kronisk hjärtsvikt.
 • Perifer arteriell sjukdom är förträngning av artärerna i armar och ben och minskad blodtillförsel på grund av plackbildning. Det vanliga symptomet på tillståndet är intermittent claudication – smärta i benen som uppstår under gång och löser sig med vila. Sår på benen kan ses, extremiteterna verkar kalla och något blåaktiga, senare kan de bli atrofiska (typer av hjärt-kärlsjukdomar).