Helicobacter pylori test

kr259.00

Helicobacter-testet är avsett att detektera helicobakter producent ämnen i saliva.

 • Paketet innehåller alla nödvändiga verktyg och instruktioner på svenska för att utföra ett enda test.
 • Lätt att använda. Du kommer att se resultaten om tio minuter.
 • Instruktioner för användning finns också på engelska, franska, tyska, spanska och andra språk.
 • Gratis och snabb leverans!

Slut i lager

Beskrivning

Helicobacterinfektions symptom kan vara vaga matsmältnings- och magbesvär. Helicobacterinfektion ökar 2-6 gånger risken att insjukna i magcancer. Helicobacter pylori infektionen behandlas med läkemedel och därför är det ytterst viktigt att den diagnostiseras så att läkemedelsbehandlingen kan påbörjas.

PRODUKTINNEHÅLL:

Helicobacter test innehåller alla nödvändiga instrument för ett engångstest till att identifiera helikobacter infektion i saliva.

 • Lättanvänt test
 • Om testresultatet visar positivt, är det skäligt att diskutera om detta med din läkare för att påbörja behandlingen.
 • Tydliga svenska, engelska och finska bruksanvisningar.

Helicobacter kan orsaka magsår. Om du har behandlats för en Helicobacter Pylori-infektion kan du använda detta test igen att se om antibiotika har värkat. Vanlig  antikropp-test kan du inte göra pånytt förrän dina antikroppar har försvunnit från ditt blod. Detta tar vanligtvis 18-24 månader.

Helicobacter pylori-bakterien (tidigare känd som Campylobacter pylori eller pyloridis) är en gramnegativ bakterie som vanligtvis finns i magen och tolvfingertarmen och är associerad med gastrit och magsår. H. pylori fäster vid slemhinnor i magen och orsakar inflammation i magslemhinnan. H. pylori-infektion sprids via oral till oral kontakt, fekal till oral kontakt, förorenad mat eller vatten.

Både icke-invasiva och invasiva tester utförs för att upptäcka H.pylori-infektion och diagnostisera associerade magsjukdomar. Icke-invasiva tester föredras om det inte finns specifika indikationer för invasiv testning (t.ex. misstänkt malignitet eller magsår).

Indikationer för testning av Helicobacter pylori-infektion

 • Närvaro eller historia av duodenalt eller magsår
 • För att utvärdera effektiviteten av utrotningsterapi
 • Personer med gastrisk låggradigt MALT-lymfom
 • Individer med atrofisk gastrit
 • Efter endoskopisk resektion av tidig gastrisk cancer
 • Individer med dyspepsi
 • För dem som genomgår kronisk NSAID/aspirinbehandling
 • För dem som genomgår kronisk antisekretorisk läkemedelsbehandling (t.ex. på grund av gastroesofageal refluxsjukdom)
 • De som har släktingar som lider av magcancerpatienter
 • De som har släktingar som lider av ett sår i tolvfingertarmen
 • De som har släktingar som har H. pylori-infektion